Úvod

Po transformaci původního ZD Jizeran vznikla v roce 2003 akciová společnost AGROCENTRUM JIZERAN a.s., která má  v současnosti 42 zaměstnanců.

AGROCENTRUM JIZERAN  a.s. je zemědělský podnik, který hospodaří na půdě o výměře cca 1360 ha v okolí Semil. Ty se nachází v hlubokém údolí u řeky Jizery, na severní hranici Českého ráje.